W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ogółem 1 mln 539,4 tys. osób.

Zdecydowana większość bezrobotnych to osoby, które wcześniej pracowały.

 

Odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów (tj. osób, dla których okres od momentu zakończenia nauki do momentu rejestracji nie przekroczył 12 miesięcy) wyniósł 16,8 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 10,2 proc.).

 

Wśród nowo zarejestrowanych 21,4 proc. to ci, którzy dotąd nie pracowali (przed miesiącem 19 proc.). Osoby do 24 roku życia stanowiły 33,7 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 27,7 proc.).