Porozumienie o finansowaniu budowy tego połączenia podpisano dziś w obecności szefowej polskiego rządu, szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, oraz przywódców Litwy, Łotwy i Estonii. Z budżetu Unii Europejskiej projekt zostanie dofinansowany kwotą 295 mln euro, co stanowi ok. 60 proc. wartości inwestycji. Polski wkład finansowy ma wynieść ok. 120 mln euro.

 

Nowy gazociąg ma zagwarantować w przyszłości większe bezpieczeństwo energetyczne wszystkim trzem państwom bałtyckim, które obecnie są w dużym stopniu zależne od gazu z Rosji. Ciągnąć będzie się z Rembelszczyzny koło Warszawy do Jauniunai na Litwie, będzie miał długość 534 km, w tym na terytorium Polski 357 km.

 

Tzw. interkonektor to jeden z ważnych elementów unijnej strategii energetycznej i został uznany za "projekt o wspólnotowym znaczeniu".

 

PAP