Work Service i CEED Institute, które przygotowały raport wskazują, że najwięcej osób myśli o wyjeździe do Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Norwegii. Aż 27 proc., czyli prawie milion osób, nie zamierza wracać. Podobnie jak ponad 70 proc. wysoko wykwalifikowanych specjalistów mieszkających w Wielkiej Brytanii. To dla kraju duża strata. - Ich niechęć do powrotu oznacza, że polska gospodarka traci ludzi, którzy zdobyli ciekawe, cenne, czasem nietypowe doświadczenia - podkreśla Aneta Buchert, prezes Polish City Club, organizacji polskich profesjonalistów w Wielkiej Brytanii.


Według szacunków GUS w tej chwili sytuacja emigracyjna jest w Polsce najgorsza od ponad 10 lat. Aż 2,32 miliona rodaków czasowo przebywa za granicą. W ciągu roku liczba emigrantów zwiększyła się o 124 tys. osób. Jednocześnie w tym czasie liczba zarejestrowanych osób w Urzędzie Pracy spadła o 300 tys. Rzadziej wyjeżdżają bezrobotni. Emigrują Polacy, którzy mają pracę, ale chcą zarabiać więcej. Jednak kiedy Narodowy Bank Polski spytał emigrantów, jaka pensja skłoniłaby ich do powrotu do kraju, jedna piąta odpowiedziała - żadna.

 

Rzeczpospolita