Zapał do przedsiębiorczości w równym stopniu dzielą studenci dzienni, jak i wieczorowi oraz zaoczni. Istotna różnica pojawia się, gdy w grę wchodzi płeć. Wśród studentów 23 proc. ankietowanych chciałoby być szefem samemu sobie, a wśród studentek jedynie 14 proc. rozważa uruchomienie własnego biznesu. Studentki zdecydowanie częściej niż studenci widzą się wśród osób pracujących na etacie.

 

Warto zauważyć, że z analizy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że to właśnie osoby z wykształceniem wyższym i pomaturalnym w 2012 r. stały za blisko połową (46,3 proc.) zarejestrowanych mikrofirm.

 

BIG InfoMonitor