Jeżyki trafiły pod opiekę policjantów. Ktoś zniszczył ich gniazdo