Co dalej ze stanem wyjątkowym? Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej

Polska
Co dalej ze stanem wyjątkowym? Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej
PAP/Irek Dorożański/Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Rząd przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. "Poprawi się bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym - na specjalnych zasadach - będą mogli pracować dziennikarze" - zaznaczono w komunikacie. Jak wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu, projekt wpłynął do Izby.

Projekt wieczorem wpłynął do Sejmu. Z harmonogramu obrad wynika, że we wtorek późnym wieczorem przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

 

"Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Poprawi się również bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym - na specjalnych zasadach - będą mogli pracować dziennikarze" - przekazała KPRM.

 

Jak podkreślono, "na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna". "Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie - na czas określony - zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania" - czytamy w komunikacie.

 

ZOBACZ: Litwa. Od północy w strefie przy granicy z Białorusią zaostrzony stan wyjątkowy

 

KPRM wskazuje, że zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Ponadto - jak przekazano - zgodnie z projektem podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty za czas jego obowiązywania, a funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

Wąsik: projekt nie zastępuje stanu wyjątkowego

W czwartek do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Regulacja umożliwia m.in. wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. W projekcie proponuje się także zniesienie limitu wieku przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz umożliwia używanie przez nich plecakowych miotaczy gazu.

 

Jak powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, projekt - chociaż dba o bezpieczeństwo granicy - nie zastępuje stanu wyjątkowego, zaś proponowane przepisy są mniej restrykcyjne.

 

ZOBACZ: Zapora na na granicy polsko-białoruskiej. MSWiA podało szczegóły

 

- Mało tego, daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej - ocenił wiceszef MSWiA.

 

Dodał, że projekt wprowadza także "niezbędną zmianę w środkach przymusu bezpośredniego". - W tej chwili strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy gazu. Jak pokazuje doświadczenie - w takich sytuacjach, jakie mamy na granicy - plecakowe miotacz są skuteczniejsze, lepsze i - w niektórych sytuacjach po prostu niezbędne. Niezbędne po to, żeby nie używać bardziej dotkliwych środków przymusu - zaznaczył.

Zakaz przebywania na obszarze przygranicznym

Odnosząc się do proponowanego zniesienia limitu wieku powiedział, że zmiana ta "od dawna jest postulowana przez Straż Graniczną".

 

- Jest to ostatnia służba, która ma limit wieku 35 lat. Biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do sporych naborów w Straży Granicznej, na wniosek kierownictwa SG postanowiliśmy przedłożyć rządowi, a później Sejmowi takie rozwiązanie. Wydaje się, że jest to sensowne rozwiązanie, szczególnie w tych warunkach, kiedy w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie, kiedy rynek pracy jest trudny dla pracodawców - podkreślił.

 

Dodał, że w Straży Granicznej potrzebni są fachowcy w różnym zakresie, także ci, którzy już skończyli 35 lat. "Chodzi tu głównie o fachowców w wąskich specjalizacjach. Dla nich służba w SG też będzie otwarta" - podkreślił.

 

ZOBACZ: NBP planuje emisję banknotu i monety Obrona Polskiej Granicy Wschodniej

 

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że projekt będzie projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem. - Mamy nadzieję szybko go uchwalić, uzyskać akceptację Sejmu i Senatu - powiedział.

 

Jak zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu, regulacja ma przede wszystkim zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Wiąże się też bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej".

 

Zgodnie z projektem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki.

Zmiany dla Straży Granicznej

Kolejna zmiana rozszerzy katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

 

Zniesiony zostanie także limit wiekowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz uregulowane zostaną kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesione zostaną limity czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

 

ZOBACZ: Granica polsko-białoruska. Irak: przy granicy przebywa około 8 tys. Kurdów

 

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony zostanie zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania

prz/PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie