Jest zgoda na produkcję zielonego wodoru w Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Biznes
Jest zgoda na produkcję zielonego wodoru w Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
Zespół prasowy ZEPAK
Prezydent Konina Piotr Korytkowski przekazał decyzję Zygmuntowi Solorzowi w trakcie symbolicznego spotkania w siedzibie ZEPAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wytwórni zielonego wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie wytwórnia o docelowej mocy do 50 MW.

Decyzję wydał we wtorek 21 lipca prezydenta Konina Piotr Korytkowski w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

 

Decyzja umożliwia ZEPAK realizację inwestycji polegającej na budowie wytwórni wodoru o docelowej mocy do 50 MW w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM). Powstanie na terenie Elektrowni Konin, gdzie zlokalizowany jest istniejący blok biomasowy o mocy 50 MW i budowany jest kolejny blok na biomasę również o mocy 50 MW.

Mieszkańcy Konina nie są obciążani kosztami emisji CO2

Działający blok energetyczny na biomasę już dzisiaj jest źródłem zielonej energii dla Konina. Dzięki dostawom ciepła z tego źródła system ciepłowniczy w Koninie należy do jednego z niewielu efektywnych takich systemów w Polsce. Mieszkańcy Konina nie są obciążani kosztami emisji CO2, które muszą ponosić konsumenci korzystający z systemów ciepłowniczych ogrzewanych gazem lub węglem.

 

ZOBACZ: Polkomtel podpisał umowę z ZE PAK na zieloną energię za 300 mln zł

 

Bloki biomasowe z Elektrowni Konin wykorzystane będą również przy produkcji zielonego wodoru z elektrolizerów, które zostaną zainstalowane na terenie Elektrowni Konin. Pierwszy taki elektrolizer został już kupiony przez ZEPAK od firmy Hydrogenics Europe. Instalacja posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy. Początkowa moc tej jednostki wynosi 2,5 MW, przy czym umowa zawarta przez ZEPAK z dostawcą umożliwia prostą rozbudowę tej instalacji do 5 MW. Na podstawie decyzji wydanej przez prezydenta Konina możliwe będzie zrealizowanie inwestycji związanej z budową 10 elektrolizerów o mocy 5 MW każdy.

ZEPAK całkowicie zrezygnuje z wydobycia węgla brunatnego

Prezydent Konina Piotr Korytkowski przekazał decyzję inwestorowi w trakcie symbolicznego spotkania w siedzibie ZEPAK przy ul. Kazimierskiej 45 w Koninie. W spotkaniu wzięli również udział Przewodniczący Rady Nadzorczej ZEPAK p. Zygmunt Solorz oraz p. Jacek Bogusławski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

 

W trakcie spotkania podkreślono, że projekty inwestycyjne ZEPAK dotyczące produkcji zielonego wodoru wpisują się w proces transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elektrowni Konin są elementem strategii transformacyjnej ZEPAK, której celem jest całkowita rezygnacja do 2030 roku z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

ml//polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie