Stanowisko: mama. LinkedIn wprowadza opcje dla rodziców, którzy przerwali karierę zawodową

PolskaKarolina Olejak
Stanowisko: mama. LinkedIn wprowadza opcje dla rodziców, którzy przerwali karierę zawodową
Denise Husted/Pixabay
LinkedIn wprowadza opcje dla rodziców, którzy przerwali karierę zawodową

Portal LinkedIn wprowadza możliwość opisu wyboru w katalogu stanowisk opcji mama lub tata. Rodzic pozostający w domu będzie mógł zaznaczyć ją w historii swojej kariery. Kariera zawodowa nie musi być jedyną drogą wyboru i wyznacznikiem realnego równouprawnienia.

Portal, który pomaga zarówno rekrutującym jak i poszukującym pracy w nawiązaniu służbowych kontaktów wprowadził opcje mama, tata i rodzic pozostający w domu, jako kolejna możliwość opisuj swojej sytuacji zawodowej. Mogą z niej skorzystać zarówno rodzice, którzy korzystają z przysługującego im urlopu, jak i ci, którzy zdecydowali się zawiesić swoją karierę zawodową. Tworząc swój profil, użytkownicy mogą wybrać ją, by lepiej odzwierciedlić sytuację rodzinną, w której się znajdują.

 

Ruch, na jaki zdecydował się portal, nie jest jedynie stworzeniem możliwości lepszej komunikacji między pracownikiem a przyszłym pracodawcą. To ważny głos w dyskusji o godzeniu obowiązków i ambicji zawodowych rodziców z opieką nad dziećmi. Szczególnie istotnym w obliczu wyzwań demograficznych, przed którymi stoi nasz kraj.

 

Pracujący rodzice

 

Według badania, przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl „Rodzice w pracy” 67 proc. mam korzysta z urlopu w wymiarze od 6 do 12 miesięcy. 13 proc. wraca do pracy wcześniej niż pół roku po porodzie. Niemal bezpośrednio po nim aktywność zawodową wznawia 10 proc. kobiet. Mężczyźni najczęściej korzystają z urlopu ojcowskiego, w wymiarze 2 tygodni. Na taką opcję decyduje się 64 proc. z nich. Blisko 30 proc. mężczyzn nie decyduje się na urlop po narodzinach dziecka. Z urlop rodzicielskiego do 6 miesięcy korzysta 4 na 100 ojców.

 

ZOBACZ: 13-latka zaczęła rodzić podczas egzaminu. Po porodzie wróciła go dokończyć

 

Z tego samego raportu wynika, że główną motywacją do powrotu do pracy u obojga rodziców jest stan budżetu domowego i chęć rozwoju zawodowego. W obu przypadkach te pobudki wskazało blisko połowa rodziców.

Nie ma uniwersalnej drogi

Próba znalezienia jednego, idealnego rozwiązania, które pomoże kobietom (to ich problem dotyczy w większym stopniu) w godzeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi z góry skazana jest na porażkę. Każda z nich powinna zyskać możliwość podejmowania takiej decyzji w zgodzie z własnymi przekonaniami. Tworzenie mechanizmów, które obligują je do szybkiego powrotu na rynek pracy, staje się zaprzeczeniem idei równouprawnienia. To ekonomizacja życia rodzinnego, która prowadzi do wartościowania i premiowania tylko jednej z dróg wyboru. W konsekwencji staje się, więc zaprzeczeniem wolności w ich wskazaniu.

 

Próbując zrozumieć problemy z dyskryminacją rodziców, a głównie matek na rynku pracy trzeba spojrzeć całościowo na sposób planowania budżetu państwa na infrastrukturę społeczną. Rozwiązania skierowane do rodziców powinny być dedykowane zarówno tym, którzy chcą godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi, jak i tym którzy z różnych względów postanawiają zawiesić ją na pewien czas. W praktyce oznacza to konieczność planowania rozwiązań w logice trzech grup (rodzic aktywny zawodowo, rodzic, pozostając w domu, pracownik, który decyduje się w całości poświęcić karierze).

 

Mama w pracy

 

Z badań, w tym raportu Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet na pierwszy plan wysuwa się problem z godzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych. Ponad połowa Polek wskazuje to jako swój główny problem w rozwijaniu kariery. Ich zdaniem wiele obowiązków wykonują kosztem innych. Godzenie tych ról nie pozwala na pełne zaangażowanie w żadną z nich.

 

W związku z tym kluczowe staje się zapewnienie nie tylko dostępu do opieki w formie żłobków i przedszkoli, ale także elastyczności ich funkcjonowania. Nawet kobiety pracujące w standardowym wymiarze miewają z nią problem. Wszystko ze względu na ograniczone godziny pracy placówek. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne mają obowiązek zapewnić opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W praktyce większość z nich otwarta jest przez 8. Jednak nawet ten zwiększony wymiar nie zapewnia komfortu udziału w dodatkowych spotkaniach, dojazdu a tym bardziej nie uwzględnia potrzeb pracowników działających w trybie zmianowym.

 

Oczywiście nie chodzi tu o to, by najmłodsi spędzali w placówkach kilkanaście godzin. Jednak dostosowanie opieki do różnego wymiaru pracy to ważny postulat wsparcia aktywnych zawodowo rodziców.

 

Mama na pełny etat

 

Kariera zawodowa dla części kobiet nie jest wyznacznikiem pełnego równouprawnia. Dla wielu z nich byłaby nim możliwość realnego wyboru między aktywnością zawodową a poświęceniem się pracy domowej. Aspekt finansowy jest tu jednym z kluczowych czynników, jednak równie ważnym jest kultura, która wpływa na odbiór i ocenę takich decyzji.

 

Mimo coraz większej świadomości trudu, jaki wiąże się z prowadzeniem domu i wychowaniem potomstwa oraz świadomości wartości rynkowej tej pracy wciąż obowiązuje stereotyp kury domowej. Kobiety bez ambicji, która rezygnuje z pracy zawodowej ze względu na własną nieudolność lub lenistwo. To właśnie takiej stygmatyzacji wydaje się wychodzić naprzeciw rozwiązanie wprowadzone przez portal LinkedIn.

 

Przez wiele lat możliwość rozwoju kariery zawodowej przez kobiety była głównym postulatem środowisk walczących o równouprawnienie. Dziś ta narracja wymaga rewizji i uzupełnienia o walkę ze stygmatyzacją kobiet, które wybrały inną drogę. To ważny ruch w kierunku realnej wolności wyboru.

Nie każdy zakłada rodzinę

W projektowaniu rozwiązań skierowanych do rodzin trzeba pamiętać również o tych, którzy z różnych względów nie zdecydowali się na jej założenie. Najświeższych danych w tym zakresie dostarcza nam raport #kobieta2021 o przedsiębiorczości wśród Polek. Wynika z niego, że nasze rodaczki mają jedne z bardziej progresywnych poglądów w zakresie decyzji o posiadaniu potomstwa. W Polsce 20 proc. kobiet nie akceptuje decyzji o nieposiadaniu dzieci. Dla porównania w większości państw postkomunistycznych wskaźnik ten przekracza 40 proc. Podobnie jak matki, które w całości poświęcają się karierze zawodowej, również kobiety w przeciwnej życiowej sytuacji spotykają się z niesprawiedliwą stygmatyzacją. W tym wypadku otrzymują łatkę "egoistycznych karierowiczek". Tymczasem w wielu przypadkach to właśnie te kobiety ze względu na swoją dyspozycyjność obciążane są obowiązkami w szerszym zakresie. Ich decyzje podyktowane są różnymi, często skomplikowanymi uwarunkowania. Postulując niedyskryminujący język dla jednej grupy, warto walczyć o to samo dla drugiej. Wprowadzenie opcji opisu swojego stanowiska jako rodzic LinkedIn podniósł istotny społecznie temat. Zrozumienie różnorodności życiowych decyzji jest faktycznym krokiem na drodze wsparcia rodziców w godzeniu różnych ról.  

Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie