Nowa wiceminister w resorcie sprawiedliwości. Sędzia ma przejąć obowiązki Piebiaka

Polska
Nowa wiceminister w resorcie sprawiedliwości. Sędzia ma przejąć obowiązki Piebiaka
Ministerstwo Sprawiedliwości

Anna Dalkowska została powołana w poniedziałek na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - poinformował rzecznik tego resortu Jan Kanthak. Wiceminister Dalkowska zajmie się m.in. nadzorem i organizacją sądownictwa. Wcześniej za sprawy związane z sądownictwem odpowiadał w resorcie sprawiedliwości wiceminister Łukasz Piebiak. Ten do końca listopada przebywa na urlopie.

"Nowa wiceminister sprawiedliwości jest doktorem nauk prawnych, sędzią i nauczycielem akademickim. W kierownictwie resortu będzie odpowiadała m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem, legislację z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz współpracę międzynarodową" - wskazano w komunikacie. 


"Dr Anna  Dalkowska jest powszechnie szanowana w środowisku sędziowskim, ma wysokie kwalifikacje prawnicze i duży dorobek naukowy" - dodano.

 

W 1994 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując Nagrodę Rektora I stopnia za najlepsze wyniki w nauce. Podjęła pracę akademicką w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, równocześnie rozpoczynając aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym, którą w 1996 r. zakończyła egzaminem sędziowskim.

 

Po odbyciu asesury sądowej w styczniu 2000 r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Przez wiele lat pełniła w tym sądzie funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału I Cywilnego. Jednocześnie, jako sędzia orzekający, orzekała w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa prywatnego.

 

Doktor nauk prawnych, sędzia i nauczyciel akademicki

 

MS przypomniało, że nowa wiceminister obowiązki sędziego łączyła z dalszym kształceniem, pracą naukową i dydaktyczną. W 2006 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe "Prawo europejskie dla sędziów", a w 2009 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Od tego czasu związana była z Wyższą Szkołą Prawa i Dyplomacji w Gdyni, a po jej przekształceniu z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

W 2018 r.  zostało wszczęte postępowanie o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. "Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjne.j". Jest ponadto redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego "Nieruchomości@".

 

Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, zdobywając doświadczenie międzynarodowe. Posiada bogaty dorobek naukowy obejmujący około 60 pozycji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, a także prawa cywilnego, w tym monografii, artykułów i glos.

 

Jest redaktorem naukowym i współautorem komentarza do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

 

W 2017 r. jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od czerwca 2017 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentem Prawa Administracyjnego, zajmującego się merytorycznym wsparciem  Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich.

 

Akcje dyskredytujące niektórych sędziów

 

Wcześniej za sprawy związane z sądownictwem odpowiadał w resorcie sprawiedliwości wiceminister Łukasz Piebiak. W związku z doniesieniami Onetu dotyczącymi jego udziału w akcjach dyskredytacyjnych niektórych sędziów, w końcu sierpnia Piebiak podał się do dymisji.

 

Z artykułów publikowanych w drugiej połowie sierpnia przez Onet wynikało, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza.

 

Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji i wrócił do pracy w sądzie. Obecnie przebywa na urlopie. 

msl/hlk/wka/ polsatnews.pl, PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie