Ekologiczne Forum Młodzieży przeciw "odebraniu" Lasów Państwowych resortowi środowiska

Polska
Ekologiczne Forum Młodzieży przeciw "odebraniu" Lasów Państwowych resortowi środowiska
Polsat News

"Koncepcje ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzają m.in. do przekazania (...) Lasów Państwowych we władanie Ministerstwa Rolnictwa, zdominowanego polityką unijnych dopłat" - przekonuje Ekologiczne Forum Młodzieży. Forum "wspierane przez ośrodek toruński i media prawicowe" zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum "ws. wzmocnienia roli resortu środowiska".

Po styczniowej rekonstrukcji rządu aktywiści forum ostro zaprotestowali  przeciw odwołaniu Jana Szyszki ze stanowiska ministra środowiska. W liście do  prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego napisali m.in. "Jesteśmy niemal pewni, że Pana tak otorbiło lewactwo, że Pan już nie jest w stanie odróżnić co jest normalnością, a co nienormalnością".

 

"Tym razem musimy bronić się przed bardziej perfidnym i zakamuflowanym działaniem grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości. Największego wroga widzą one w Kościele Katolickim, polskiej własności ziemskiej i w polskim rozumieniu roli przyrody w życiu człowieka” - przekonują członkowie forum, uzasadniając konieczność przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum "w obronie" ministerstwa środowiska i Lasów Państwowych.

 

 

"Ekologia dziełem bożym"

 

Choć na razie nikt z rządu ani żaden polityk PiS nie potwierdzili doniesień o ewentualnej likwidacji ministerstwa środowiska lub przekazania jego uprawnień innym  resortom, EFM zbiera już podpisy pod wnioskiem o referendum.

 

Pytanie referendalne brzmi: "Czy jesteś za utrzymaniem i wzmocnieniem dotychczasowej roli Ministerstwa Środowiska, którego misją musi być udostępnienie polskich zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego kraju, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a więc »Czynienia sobie ziemi poddaną«?".

 

Początki EFM sięgają czerwca 2017 roku, kiedy to Hajnówce (woj.podlaskie) zorganizowano zjazd pod patronatem Lasów Państwowych i resortu środowiska. Do udziału w forum zachęcał ks.Tomasz Duszkiewicz, kapelan leśników i Ministerstwa Środowiska. Hasłem forum są słowa z Pisma Świętego "Czyńcie sobie ziemię poddaną" - ekologia darem Bożym.

 

Ministerstwu rolnictwa podlegały od 1924 r.

 

Przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe utworzono w czerwcu 1924 r.  Początkowo mało być nastawione głównie na produkcję drewna. Ale po protestach leśników od marca 1928 r. główną zasadą gospodarowania było zachowania istniejących lasów i nieuszczuplania ich zasobów.

 

Od początku istnienia Lasy Państwowe podlegały ministerstwu rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia prezydenta z 3 grudnia 1930 r. i dekretu z 30 września 1936 r. stały się nadal podległą ministrowi rolnictwa, ale odrębną organizacją - bez osobowości prawnej, lecz z dużą samodzielnością. Ustanowiono wtedy zasadę samofinansowania Lasów Państwowych, czyli pokrywania wydatków z własnych dochodów, oraz trójstopniową organizację, tworzoną przez Naczelną Dyrekcję Lasów Państwowych, dyrekcje okręgowe i nadleśnictwa.

 

polsatnews.pl

nro/dro/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze