Transseksualiści będą mogli służyć w Wojsku Polskim. MON przygotowało rozporządzenie

Polska
Transseksualiści będą mogli służyć w Wojsku Polskim. MON przygotowało rozporządzenie
Polsat News

Transseksualizm zniknie z listy schorzeń i ułomności, które powodują niezdolność do czynnej służby wojskowej - wynika z projektu rozporządzenia MON. Dokument jest m.in. odpowiedzią na wytyczne Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która zaleciła "przygotowanie przepisów gwarantujących w polskim prawie równość i godność osób LGBT we wszystkich sferach życia".

Projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich opublikowało Rządowe Centrum Legislacji.


Stwierdzenie transseksualizmu do tej pory oznaczało automatyczne przyznanie kandydatowi kategorii E, czyli "trwałej i całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".


Jeśli projekt wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, transseksualizmu nie będzie na liście chorób i schorzeń branych pod uwagę przy ocenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej.


"Niezbędna zmiana zapisów"


Rozporządzenie dostosowuje przepisy do wytycznych raportu Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), która jest niezależnym, monitorującym organem Rady Europy. Specjalizuje się ona w kwestiach praw człowieka, zwalczania antysemityzmu, nietolerancji, rasizmu, dyskryminacji na tle rasowym, językowym, religijnym, etnicznym, etc. oraz ksenofobii.


Komisja przygotowuje raporty, które przedstawiają bieżące problemy jak również sposoby ich rozwiązywania.


"Raport na temat Polski zawierał szereg szczegółowych zaleceń wobec władz Polski, które powinny zostać zrealizowane przed kolejną procedurą monitoringową ECRI. Komisja poleciła przygotowanie i przedłożenie parlamentowi projektów przepisów lub nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia" - podkreśliło MON w uzasadnieniu projektu.


Jak wyjaśnił resort, "analiza aktualnego stanu prawnego wskazała, iż dla realizacji wskazanych przez Komisję celów niezbędna jest zmiana zapisów dotyczących orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, które w dotychczasowym brzmieniu wymieniają jako schorzenie/ułomność powodującą niezdolność do czynnej służby wojskowej – transseksualizm".

 

Transseksualiści mogą służyć m.in. w Bundeswehrze. Pisaliśmy o sprawie podpułkownik Anastasii Biefang, która została komendantem 381. batalionu techniki informacyjnej federalnych sił zbrojnych Niemiec.


"MON jest spóźnione"


Nowy projekt ma także zastąpić obowiązujące rozporządzenie z 2004 r. o komisjach wojskowych i przystosować przepisy w związku z powołaniem Wojsk Obrony Terytorialnej.


Uchwalona pod koniec 2016 r. nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która wprowadziła WOT jako nowy typ pełnienia służby wojskowej, zawierała zapis, że rozporządzenie o komisjach lekarskich z 2004 r. utraci moc 1 stycznia 2018 r.


Projekt nowego rozporządzenia MON datowany jest na 20 grudnia 2017 r. i ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Jak zwrócił uwagę portal defence24.pl, "MON jest spóźnione", a "tegoroczna kwalifikacja wojskowa, czyli czas, kiedy wojskowe komisje lekarskie mają najwięcej pracy, rozpocznie się 30 stycznia".


"Obniżenie kosztów"


Projekt MON daje także możliwość wykonywania badań psychologicznych na rzecz komisji wojskowych wojskowym pracowniom psychologicznym. Do tej pory badania te były zlecane zewnętrznym firmom.


Jak uzasadnił resort, "za rozwiązaniem takim przemawia obniżenie kosztów badań orzeczniczych ponieważ wojskowe pracownie psychologiczne są jednostkami budżetowymi i wykonywane przez nich badania nie generują dodatkowych kosztów jakie w obecnym stanie ponoszą wojskowe komisje lekarskie zlecając badania psychologiczne komercyjnym podmiotom zewnętrznym".


"Ponadto wojskowe pracownie psychologiczne jako jednostki organizacyjne MON zapewniają należytą ochronę informacji wrażliwych dla tego resortu oraz ochronę danych wrażliwych osób badanych" - argumentuje ministerstwo. 

 

O uchylenie przepisów uniemożliwiających transseksualistom służbę w wojsku wnioskowały wspólnie w 2011 roku do ówczesnego szefa MON Fundacja Trans-Fuzja, ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw transseksualistów, i Kampania Przeciw Homofobii.

 

defence24.pl, polsatnews.pl

prz/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie