Nagrody Prezesa Rady Ministrów rozdane

Polska
Nagrody Prezesa Rady Ministrów rozdane
Flickr/ Piotr Drabik/ CC BY 2.0

Wybitni naukowcy, artyści i zespoły badawcze otrzymali z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina nagrody za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne, doktorskie w 2015 roku. - My wszyscy - my Polacy, my, ludzie, jesteśmy winni wam najgłębszą wdzięczność - skomentował Gowin.

- Mam wielki zaszczyt reprezentowania rządu RP wobec grona osób, które mają dla polskiej przyszłości znaczenie fundamentalne - powiedział.

 

Zaznaczył, że rząd realizuje od roku plan przebudowy polskiej gospodarki tak, by była to gospodarka innowacyjna, a nie naśladowcza.

 

- Takiej gospodarki nie zbudujemy inaczej, jak opierając ją o dorobek odkrycia polskich naukowców - powiedział.

 

W kategorii dorobek naukowy nagrodę otrzymało sześć osób. Za osiągnięcia naukowo-techniczne doceniono trzy zespoły. Nagrodzono też dziesięć rozpraw habilitacyjnych i 25 doktorskich.

 

Wręczając dyplomy, wicepremier mówił, że to, co robią naukowcy - bywa często niedoceniane lub nierozumiane.

 

Laureaci

 

Wśród nagrodzonych za dorobek naukowy znalazł się prof. Grzegorz Błaszczyk z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - ceniony i powszechnie szanowany w świecie nauki badacz przeszłości Litwy. Nagrodzono również prof. Andrzeja Borowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za dorobek naukowy z zakresu badań nad kulturą nowożytną. Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) została nagrodzona za badania nad molekularnymi mechanizmami zaburzeń mitochondriów.

 

Laureatem został też prof. Marek Cyprian Chmielewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN, którego nagrodzono za nowe metodologie i strategie, umożliwiające uproszczenie syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych. Nagrodę otrzymał też prof. Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To współtwórca nowoczesnej gałęzi fizyki materii skondensowanej - tzw. teorii silnie skorelowanych układów elektronowych. Prof. Bogusława Śliwerskiego doceniono z kolei za badania w zakresie polityki oświatowej.

 

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał dr hab. Jan Zawilak z zespołem Politechniki Wrocławskiej za "Energooszczędne silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi". Druga nagroda w tej samej kategorii przypadła prof. Włodzimierzowi Choromańskiemu z zespołem Politechniki Warszawskiej. Naukowcy ci przygotowali system zrównoważonego transportu i osobistej mobilności - "Eko-Mobilność-Prometeusz". Laureatami trzeciej nagrody zostali prof. Mirosław Wielgoś i dr Przemysław Kosiński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z rozpoznaną u płodu wrodzoną przepukliną przeponową.

 

PAP

pam/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze