Sondaż: największą sympatią cieszy się PiS. Największa niechęć wobec partii KORWiN

Polska
Sondaż: największą sympatią cieszy się PiS. Największa niechęć wobec partii KORWiN
PAP/Jakub Kamiński

PiS cieszy się sympatią 39 proc. respondentów, ruch Pawła Kukiza - 37 proc., a Nowoczesną i PO obdarza sympatią po 36 proc. - wynika z sondażu CBOS. Najwięcej negatywnych emocji budzi partia KORWiN - 50 proc. oraz PiS - 44 proc. i PO - 36 proc.

CBOS zbadał społeczną aprobatę i dezaprobatę partii i ruchów politycznych.

 

Po zajmujących trzy pierwsze miejsca ugrupowaniach - PiS (39 proc.), Kukiz'15 (37 proc.) PO i Nowoczesna (po 36 proc.) - na kolejnych miejscach w rankingu sympatii uplasowały się: PSL, które budzi sympatię 32 proc. ankietowanych, Komitet Obrony Demokracji, z którym sympatyzuje 26 proc. badanych oraz SLD - 23 proc. deklaracji sympatii.

 

Najmniej pozytywnych wskazań uzyskały: od niedawna funkcjonująca na scenie politycznej i najmniej znana badanym Partia Razem (18 proc. deklaracji sympatii i 22 proc. nieznajomości) oraz KORWiN (17 proc. deklaracji sympatii).

 

W rankingu niechęci na kolejnych miejscach po KORWiN (50 proc. deklaracji niechęci), PiS (44 proc.) i PO (36 proc.) znalazły się SLD i Nowoczesna z odpowiednio: 34 proc. i 32 proc. deklaracji niechęci. Ruch Kukiz'15 budzi niechęć u 28 proc. badanych, po 26 proc. ankietowanych wyraziło niechęć wobec PSL i KOD, a 20 proc. niechętnie odnosi się do Partii Razem.

 

Najlepiej wypadł Kukiz'15

 

CBOS zwraca uwagę, że jeśli chodzi o bilans sympatyków i zdeklarowanych przeciwników, najlepiej wypada ruch Kukiz’15 (37 proc. deklaracji sympatii wobec 28 proc. deklaracji niechęci), a zdecydowanie najgorzej - partia KORWiN (odpowiednio: 17 proc. wobec 50 proc.). W stosunku do większości pozostałych ugrupowań również przeważa niechęć, jednak nastawienie to nie jest dominujące - proporcje między sympatykami a przeciwnikami są dość wyrównane.

 

Jedynym ugrupowaniem, które uzyskało dodatnią średnią ocen, wskazującą na jedynie symboliczną przewagę pozytywnych nastawień, jest ruch Kukiz’15 (średnia ocen: 0,09) - informuje CBOS. Średnie pozostałych ugrupowań, choć niewiele się różnią, mają już znak ujemy, wskazujący na większą lub mniejszą przewagę niechęci.

 

Z sondażu wynika też, że zwolennicy ruchu Kukiz’15 nie akceptują innych niż własne ugrupowań politycznych. W największym stopniu dotyczy to partii rządzącej - PiS. Pozostałe ugrupowania zbierają mniej krytyczne opinie, niemniej również są nielubiane przez wyborców Pawła Kukiza. Pod względem skali dezaprobaty są to w kolejności: PO, SLD, KOD, Nowoczesna, PSL, Partia Razem oraz, z najmniejszą liczbą głosów niechęci, partia KORWiN.

 

Lepszy ogólny stosunek do partii

 

CBOS zaznacza, że po ostatnich wyborach ogólny stosunek do partii politycznych wyraźnie się poprawił. W 2015 r. średnia ocen na 7 punktowej skali sympatii i niechęci (od -3 do +3) przedstawiała się następująco: PiS (razem z Polską Razem, Prawicą Rzeczypospolitej i Solidarną Polską) wynosiła -0,87; PO: - 1,11; PSL: - 1,25; SLD: - 1,62; Partii Razem: -1,64; KORWiN: -2,08; Kukiz'15 (odpowiednikiem był Ruch NOW): -0,38; Nowoczesna: - 1,38.

 

Tylko 13 proc. ankietowanych nie zadeklarowało sympatii do żadnej z istniejących partii. Co piąty respondent (20 proc.) sympatyzuje tylko z jednym ugrupowaniem. Polacy najczęściej wyrażali sympatię do więcej niż dwóch partii politycznych, ale żaden z badanych nie deklarował sympatii do wszystkich. Również w przypadku odczuć dezaprobaty najczęściej wskazywano od dwóch do ośmiu ugrupowań.

 

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo w dniach 5-12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

wjk/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze