Wicepremier Morawiecki przejął nadzór nad PKO BP

Biznes
Wicepremier Morawiecki przejął nadzór nad PKO BP
PAP/Paweł Supernak

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki będzie sprawował nadzór KUKE, BGK, UZP, ARP, PAIiIZ oraz PKO BP. takie uprawnienie daje mu nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych uchwalona w piątek przez Sejm. Ma to ułatwić realizację tzw. planu Morawieckiego. W głosowaniu wzięło udział 439 posłów - 408 było za, przeciw 30, a jeden wstrzymał się od głosu.

W kwietniu na bazie dotychczasowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe utworzony został Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który ma integrować takie instytucje jak m.in.: KUKE SA, BGK, PARP, PAIiIZ, ARP. Fundusz ma być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", nazywanego też planem Morawieckiego, od nazwiska pomysłodawcy - wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

 

Celem nowelizacji jest przekazanie pod nadzór ministra rozwoju agencji i instytucji, które odpowiadają za kwestie rozwoju gospodarki. Ma to pozwolić na skoordynowane działanie grupy tych instytucji. Dotychczas KUKE znajdowała się w nadzorze ministra finansów, UZP w nadzorze premiera, a wymienione spółki skarbu państwa - w nadzorze ministra skarbu.

 

Rozszerzony też zostanie skład Komisji Nadzoru Finansowego o ministra właściwego do spraw gospodarki lub jego przedstawiciela.

 

"Zmiany jak najszybciej"

 

Nowelizacja zakłada, że Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych składać się będzie z 4 członków, w tym jednego powoływanego i odwoływanego na wniosek ministra finansów publicznych.

 

Nowe przepisy zakładają również zmiany w zakresie sposobu powoływania rady nadzorczej i zarządu BGK - uwzględnienie ministra rozwoju w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

 

Tzw. plan Morawieckiego to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na najbliższe 25 lat. Żeby doprowadzić do bardziej solidarnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, plan ma tworzyć warunki do inwestowania nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach.

 

Celem planu jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i mobilizacja kapitału do udziału w dużych przedsięwzięciach przemysłowych.

 

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Jak informują jej autorzy, wyznaczenie krótszego niż 14 dni okresu vacatio legis wynika z potrzeby jak najszybszego przeprowadzenia proponowanych zmian, które mają służyć rozpoczęciu realizacji planu Morawieckiego.

 

PAP

dro/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze