Nowy Dzień - Małgorzata Kidawa-Błońska
Nowy Dzień - Krzysztof Tabiszewski
Nowy Dzień - Bogdan Borusewicz
Nowy Dzień - Elżbieta Mączyńska, Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Nowy Dzień - Tomasz Latos
Nowy Dzień - Kajetan Kajetanowicz
Nowy Dzień - Joanna Schmidt, Jacek Wilk
Nowy Dzień - Rafał Bochenek
Nowy Dzień - Monika Perkowska
Nowy Dzień - Piotr Bystrianin
Nowy Dzień - Jerzy Meysztowicz
Nowy Dzień - Włodzimierz Karpiński
Nowy Dzień - Paweł Kowal
Nowy Dzień - Barbara Nowacka
Nowy Dzień - Małgorzata Kidawa-Błońska
Nowy Dzień - Władysław Kosiniak-Kamysz
Nowy Dzień - Jan Maria Jackowki
Nowy Dzień - Barbara Dolniak
Nowy Dzień - Michał Kolanko
Nowy Dzień - Ryszard Czarnecki
Nowy Dzień - Paweł Grabowski
Nowy Dzień - Jarosław Gowin
Nowy Dzień - Marcin Święcicki
Nowy Dzień - Jacek Wojciechowicz
1 2 3 4 5 6 7 8 9