Nowy Dzień - Paweł Kowal
Nowy Dzień - Jerzy Meysztowicz
Nowy Dzień - Stanisław Karczewski
Nowy Dzień - Janusz Onyszkiewicz
Nowy Dzień - Adam Szłapka
Nowy Dzień - Janusz Zemke
Nowy Dzień - Piotr Apel
Nowy Dzień - Jarosław Krajewski
Nowy Dzień - Paweł Grzesiowski
Nowy Dzień - Elżbieta Witek
Nowy Dzień - Wojciech Skurkiewicz
Nowy Dzień - Adam Bodnar
Nowy Dzień - Stanisław Karczewski
Nowy Dzień - Marcin Kierwiński
Nowy Dzień - Arkadiusz Mularczyk
Nowy Dzień - Katarzyna Szymielewicz
Nowy Dzień - Agnieszka Zalewska
Nowy Dzień - Władysław Kosiniak-Kamysz
Nowy Dzień - Arkadiusz Czartoryski
Nowy Dzień - Włodzimierz Cimoszewicz
Nowy Dzień - Elżbieta Rafalska
Nowy Dzień - Tomasz Lenz
Nowy Dzień - Janusz Śniadek
Nowy Dzień - Marek Borowski
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20