Nowy Dzień - Małgorzata Kidawa-Błońska
Nowy Dzień - Stanisław Karczewski
Nowy Dzień - Piotr Wereśniak
Nowy Dzień - Sławomir Cenckiewicz
Nowy Dzień - Joanna Schmidt
Nowy Dzień - Tomasz Nałęcz
Nowy Dzień - Kornel Morawiecki
Nowy Dzień - Arkadiusz Mularczyk
Nowy Dzień - Ryszard Czarnecki
Nowy Dzień - Mikołaj Roznerski
Nowy Dzień - Andrzej Celiński
Nowy Dzień - Marek Sawicki
Nowy Dzień - Adam Bodnar
Nowy Dzień - Włodzimierz Cimoszewicz
Nowy Dzień - Paweł Kowal
Nowy Dzień - Jerzy Meysztowicz
Nowy Dzień - Stanisław Karczewski
Nowy Dzień - Janusz Onyszkiewicz
Nowy Dzień - Adam Szłapka
Nowy Dzień - Janusz Zemke
Nowy Dzień - Piotr Apel
Nowy Dzień - Jarosław Krajewski
Nowy Dzień - Paweł Grzesiowski
Nowy Dzień - Elżbieta Witek
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17