Nowy Dzień - Joanna Mucha
Nowy Dzień - Marcin Smolik
Nowy Dzień - Marek Jakubiak
Nowy Dzień - Dominik Tarczyński
Nowy Dzień - Jerzy Meysztowicz
Nowy Dzień - Kamila Gasiuk-Pihowicz
Nowy Dzień - Piotr Apel
Nowy Dzień - Władysław Kosiniak-Kamysz
Nowy Dzień - Jarosław Gowin
Nowy Dzień - Stanisław Piotrowicz
Nowy Dzień - Barbara Dolniak
Nowy Dzień - Jarosław Zieliński
Nowy Dzień - Marcin Kierwiński
Nowy Dzień - Borys Budka
Nowy Dzień - Włodzimiarz Czarzasty
Nowy Dzień - Jerzy Meysztowicz
Nowy Dzień - Kornel Morawiecki
Nowy Dzień - Stanisław Piotrowicz
Nowy Dzień - Adam Bodnar
Nowy Dzień - Małgorzata Kidawa-Błońska
Nowy Dzień - Jakub Kulesza
Nowy Dzień - Stanisław Karczewski
Nowy Dzień - Włodzimierz Cimoszewicz
Nowy Dzień - Władysław Kosiniak-Kamysz
8 9 10 11 12 13 14 15 16