Zamachy w Paryżu pokłosiem działań na Bliskim Wschodzie