Szydło: pobudzenie gospodarki będzie jednym z priorytetów rządu