Silny wstrząs ziemii w kopalni węgla kamiennego w Libiążu