Rozpoczęło się zgromadzenie ogólne TK. "Środowisko sędziowskie nie dało się podzielić"