Reprywatyzacja kamienicy przy ul. Noakowskiego z naruszeniem prawa. Komisja weryfikacyjna nakazała zwrot pieniędzy

Komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja nakazała zwrot przez beneficjentów reprywatyzacji kamienicy równoważności nienależytego świadczenia w wysokości 15 mln 375 tys. zł. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zobacz także:
Podziel się:
Skomentuj: