Protest nauczycieli

W Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele demonstrowali w Warszawie