Prezydent oddał hołd poległym górnikom z kopalni Wujek