Prezydent o 4 czerwca 1989 r.: to nie były w pełni wolne wybory