Piotrowicz: to nie my dokonaliśmy zamachu na TK. Święcicki: prezydent nie poczekał na rozstrzygnięcie sprawy