Piłka: nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich uchodźców

W programie "To był dzień, otwarcie" Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej opowiadał się za całkowitym zamknięciem Polski na uchodźców, a nawet rezygnacji ze Strefy Schengen.