Miliony z subwencji. Ile pieniędzy z budżetu państwa otrzymają partie