Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa Polskę do likwidacji "okien życia"

Nie zgadza się na to Rzecznik Praw Dziecka