Fale grawitacyjne jednak istnieją. Einstein miał rację

To ostatni element teorii względności, który wymagał potwierdzenia.