Dariusz Krysiński ze straży pożarnej o przyczynach wypadku na A1