Czarnecki: to wyraźny kurs emigracyjno sceptyczny i przesunięcie na prawo