CBA w stołecznym ratuszu. Kontroluje m.in decyzje reprywatyzacyjne

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują też informacje dotyczące realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów Biur Urzędzie m.st. Warszawy. CBA bada prawidłowość działania systemu wagowego odbioru odpadów w MPO i w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Warszawie.

Zobacz także:
Podziel się:
Skomentuj: