Barack Obama wygłosi orędzie do narodu

Prezydent USA ma mówić o tym, co zrobią Stany Zjednoczone, by walczyć z zagrożeniem terrorystycznym.