Wystarczy chcieć - Życie z celiakią

8 maja 2016. Często mylona z alergią pokarmową, bagatelizowana i mało znana poza osobami, które na nią chorują. Celiakia jest chorobą immunologiczną o podłożu genetycznym. Powszechnie uchodzi za chorobę wieku dziecięcego, z której można się wyleczyć. Niestety to tylko mit. Z celiakią trzeba nauczyć się żyć. To co można zrobić to sprawne i natychmiastowe jej wykrycie. Tylko ok. 5 procent dotkniętych celiakią osób wie o tym i podejmuje leczenie. Gośćmi w programie są: dr n. med. Piotr Dziechciarz z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Joanna Kostrubiec z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.