Wystarczy chcieć - Wstydliwy temat - stomia

28 sierpnia 2016. Coraz więcej dzieci i nastolatków wymaga wyłonienia stomii, czyli połączenia światła jelita lub dróg moczowych z powierzchnią brzucha. Taka operacja daje szansę na normalne życie. Niestety dużym problemem dla stomików, utrudniającym powrót do aktywnego życia, często nie są przeciwskazania medyczne, ale strach przed tym, w jaki sposób zareaguje na nich otoczenie... W magazynie "Wystarczy chcieć" wspólnie z zaproszonymi gośćmi chcemy przełamywać stereotypy i udowodnić, że dzieciństwo ze stomią może być równie szczęśliwe, jak zdrowych dzieci.