Wystarczy chcieć - Walentynki niepełnosprawnych

14 lutego 2016. Rodzice osób niepełnosprawnych często zakładają aseksualność swoich dzieci. W konsekwencji izolacji dzieci, nastolatki, a później dorośli mają problemy z nawiązywaniem znajomości, wstydem, poczuciem braku atrakcyjności. To rzutuje na kształtowanie się ich dojrzałości, umiejętność budowania więzi i przyjaźni. W deklaracji WHO z 1986 czytamy: „Zdrowie seksualne jest integracją biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia. Jest ono konieczne dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Sfera życia intymnego osób niepełnosprawnych jest ważna w procesie ich samorealizacji i przystosowania do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie”. Gośćmi w programie są: dr Izabela Fornalik, edukator seksualny niepełnosprawnych intelektualnie, dr Alicja Długołęcka, edukator seksualny i autorka książek oraz Łukasz Brunacki, założyciel portalu randkowego dla niepełnosprawnych „Zaklęci w sobie”.