Wystarczy chcieć - Palący problem Polaków

10 stycznia 2016. Kwas pruski używany był w komorach gazowych podczas drugiej wojny światowej, jest to pierwiastek radioaktywny, silna trucizna, składnik środków żrących. To wszystko wchłaniamy wraz z dymem tytoniowym. Temat o tyle poważny, bo ponad 30 proc. Polaków spala nie tylko swoje pieniądze, ale także zdrowie, a przede wszystkim zdrowie innych, zwłaszcza dzieci. Gośćmi programu są: Anna Żochowska (ordynator Oddziału Noworodkowego Powiatowego Centrum Zdrowia), dr n. med. Marta Mańczuk (epidemiolog, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie) i Anna Żegleń (Stowarzyszenie Manko). Zaprasza Monika Zalewska.