Wysokie C - MĘKA PAŃSKA W SZTUCE

8 kwietnia 2018. U progu Zmartwychwstania prezentujemy poprzez arcydzieła sztuki zachodnioeuropejskiej, także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, najważniejsze wydarzenia Męki Pańskiej. Naszym przewodnikiem jest Biskup Prof. Michał Janocha-najwybitniejszy historyk sztuki wśród biskupów. Zapraszamy.