WidziMiSię - S. Zientek, K. Jabłoński

23 września 2016. Dziś bardzo naukowo: prezerwatywy są złe, bo pękają, rozpoczęcie współżycia tylko w małżeństwie, a seks pozamałżeński wybierają uczniowie najsłabiej uczący się - to z podręcznika w naszych szkołach. Ponadto: szczury, które nosiły spodnie wykonane z poliestru lub jego mieszanki z bawełną lub wełną, wykazywały mniejszą aktywność seksualną, prawdopodobnie z powodu ładunków elektrostatycznych na włóknach poliestrowych - to z kolei Antynoble na Harvardzie. Do tego eksperyment: jak na przebieg zdarzeń w ruchu drogowym wpływa bicie kierowcy autobusu parasolką po głowie.