WidziMiSię - S. Chutnik, M. Ziomecki

27 października 2016. PiS idzie na całość w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości zakłada m.in., że po końcu kadencji obecnego prezesa - do wyboru nowego - TK pokieruje sędzia o najdłuższym łącznym stażu. W programie także o działalności kontrwywiadowczej, najnowszym sondażu Radia Zet na temat reformy edukacji, homopropagandzie i odpowiedzi na pytanie: Dlaczego młodzi ludzie chętniej sięgają po wino, niż wódkę? Gośćmi Michała Figurskiego są: Sylwia Chutnik (pisarka) i Mariusz Ziomecki (dziennikarz, pisarz).