WidziMiSię - E. Cielesz, M. Batory

20 kwietnia 2016. Dzisiaj w programie sporo będzie o konsekwencji. Takiej naszej osobistej, ale również o konsekwentnym dążeniu do poukładania świata dokoła i konsekwentnym egzekwowaniu obowiązujących zasad. Ale spokojnie, posłużymy się złotą zasadą Lichtenberga, że nie należy sądzić ludzi według ich przekonań, lecz według tego co te przekonania z nich czynią... Gośćmi Mariusza Rokosa są: Ewa Cielesz (pisarka) oraz Michał Batory (grafik, plakacista).