WidziMiSię - A. Wołk-Łaniewska, A. Jupowicz-Ginalska

28 września 2016. Zmiany, zmiany, zmiany... Czasem kosmetyczne, mierzone milimetrami, a sprawiające, że całą pracę trzeba wykonać od nowa. Mamy też zmiany kosmetyczne mierzone skalą zapowiedzi, ale ich skutek będzie odczuwalny w miliardach... Mamy również zmiany mikroskopijne, bo przeprowadzane na materiale genetycznym, ale w efekcie dające fundamentalną różnicę między chorobą a zdrowiem. Gośćmi Mariusza Rokosa są: Agnieszka Wołk-Łaniewska (publicystka) i Anna Jupowicz-Ginalska (politolog, medioznawca).