To był dzień na świecie - Zapad 2017

18 września 2017. Rozpoczęła się tak zwana "faza aktywna" manewrów ZAPAD 2017. Rosyjscy i białoruscy żołnierze ćwiczą - pod okiem dziś osobiście prezydenta Putina - odbijanie terenów Grodzieńszczyzny z rąk separatystów wspieranych przez Polskę i kraje bałtyckie. Spojrzymy dziś na ZAPAD, czyli ZACHÓD 2017 i - szerzej - na rosyjskie zagrożenie z perspektywy wspomnianych krajów Bałtyckich. Naszym gościem będzie były ambasador na Łotwie.  Ocenimy też, jakie realnie skutki może mieć porozumienie między palestyńskimi Hamasem - rządzącym w strefie Gazy i Fatahem - rządzącym na Zachodnim Brzegu Jordanu. Po długich negocjacjach ugrupowania zgodziły się na przeprowadzenie wyborów i wyłonienie wspólnych władz. Co władze na Kubie mają wspólnego z tajemniczymi atakami akustycznymi na amerykańskich dyplomatów i czy ataki te mogą zakończyć kubańsko - amerykańską odwilż - tym z kolei zajmiemy się w ostatniej części magazynu.