To był dzień na świecie - Kuriozalne żądania Rosji wobec USA

3 października 2016. Zwykle w tym programie bardziej interesują nas czyny, dzisiaj prymat damy jednak słowom. Idzie zaś o słowa - a ściślej żądania - i to niemal ultymatywne, jakie towarzyszą rosyjskiemu zawieszeniu umowy ze Stanami Zjednoczonymi o utylizacji plutonu. Moskwa twierdzi, że Waszyngton tej umowy nie przestrzega. Wobec tego Moskwa domaga się całej serii amerykańskich koncesji: od zniesienia sankcji i wynagrodzenia strat, przez redukcję sił NATO w Europie aż po - bagatela - całkowite usunięcie przyczyn politycznej, gospodarczej i militarnej nierównowagi w świecie. Słowa, które proszą się o wyjaśnienie i intencje, które proszą się o naświetlenie... Wyjaśnień wymagają też wyniki dwóch referendów - tego na Węgrzech w sprawie obowiązku przyjmowania uchodźców, i tego w Kolumbii w sprawie przyjęcia porozumienia pokojowego z partyzantką FARC.