To był dzień na świecie - "Kryzys egzystencjalny" UE

14 września 2016. Szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, w dorocznym przemówieniu o stanie UE określa jej kondycję jako "kryzys egzystencjalny". I na dwa dni przed szczytem UE w Bratysławie mówi o tym, czego należy uniknąć (populizm), co zrobić (europejskie MSZ, wspólne zasoby wojskowe, solidarność i jedność) i z czego zrezygnować (super-państwo). A z Kijowa szefowie dyplomacji Niemiec i Francji zapowiadają rozejm na wschodzie Ukrainy. Gośćmi pierwszej, europejskiej części magazynu są prof. Józef Fiszer (Instytut Nauk Politycznych PAN) i red. Andrzej Jonas ("The Warsaw Voice"). W części drugiej red. Jarosław Kociszewski (Polskie Radio) komentuje nowe porozumienie o pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych dla Izraela, a także wieści o ciężkiej chorobie b. prezydenta Izraela Szymona Peresa. Część trzecia, z Janem Natkańskim (b. ambasadorem w krajach arabskich) jest poświęcona Libii z dwóch powodów: całkowitego przejęcia kontroli nad portami naftowymi przez siły niepodporządkowane tzw. rządowi jedności oraz ogłoszenia krytycznego raportu o brytyjskim udziale w interwencji zbrojnej w Libii w 2011 r. Gospodarzem programu jest Grzegorz Dobiecki.