To był dzień na świecie - Kongres przeciw Obamie

29 września 2016. Pomyśleć, że o najpotężniejszej osobie w państwie niektórzy mówią "kulawy kaczor"... Tymi "niektórymi" są obywatele Stanów Zjednoczonych, a "kulawym kaczorem" - lame duck - ich prezydent u kresu urzędowania. Łatwiej już mu się przeciwstawić, bo stopniowo traci polityczną moc i znaczenie... Właśnie tego doświadcza Barack Obama. Kongres odrzucił jego prezydenckie weto do ustawy o ściganiu zagranicznych sponsorów terroryzmu, co - skądinąd - może zaburzyć stosunki zwłaszcza amerykańsko-saudyjskie...