To był dzień na świecie - Europy bezpieczeństwo solidarne?

6 lipca 2016. Gość specjalny, dyrektor PISM Sławomir Dębski, mówi o aktywności swojego Instytutu przed i podczas szczytu NATO w Warszawie, o rozpoczętym półroczu słowackiej prezydencji w UE oraz relacjach i zależnościach między UE a NATO. W drugiej części magazynu Andrzej Talaga (Warsaw Entreprise Institute) komentuje ustalenia tzw. raportu Chilcota o brytyjskim udziale w wojnie irackiej w 2003 r. Część trzecia dotyczy, uznanej za historyczną, podróży premiera Izraela od kilku państw Afryki Wschodniej, a gośćmi Grzegorza Dobieckiego są w niej Grzegorz Waliński (b. ambasador w krajach afrykańskich) i Wojciech Cegielski (Polskie Radio).