To był dzień na świecie - Chiny: jak określić to państwo?

28 października 2016. Chiny, posiedzenie władz KPCh: umocnienie centralnej pozycji prezydenta państwa i genseka partii (czy może w odwrotnej kolejności) Xi Zinpinga. Czy - w sferze polityki i ideologii - Chiny Ludowe są państwem komunistycznym? Totalitarnym? Autorytarnym? Odpowiadają Patrycja Pendrakowska (Centrum Studiów Polska Azja) i dr Marcin Jacoby (Zakład Sinologii UW). Islandia, przedterminowe wybory mogą przynieść sukces Partii Piratów, ugrupowaniu, które nie ma odpowiednika w Europie. Jak Islandczycy podnoszą się z ekonomicznych (kryzys 2008) i politycznych (skandal Panama Papers) wstrząsów? I dlaczego nie chcą do UE? Ich specyfikę wyjaśnia Michał Sikorski (portal islandia.org.pl). Afryka. Trzy państwa wycofały się spod jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, a kilka innych zamierza zrobić to wkrótce. Afryka buntuje się przeciwko - jej zdaniem - tendencyjnemu czy wręcz rasistowskiemu wybieraniu na oskarżonych polityków właściwie wyłącznie z tego kontynentu. Czy ma rację - oceniają Grzegorz Waliński (b. ambasador w krajach afrykańskich) i Jędrzej Czerep (UKSW). Z ekspertami rozmawia Grzegorz Dobiecki.